Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

HANOI INTERNATIONAL COLLEGE

Tuyển sinh cao đẳng chính quy hệ văn bằng 2

             

 BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG  QUỐC TẾ HÀ NỘI

Số:…../2019/TB-HIC

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Hà Nội, ngày……..tháng…….năm 2019

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

(Hệ văn bằng 2)

 

Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội thông báo tuyển hệ văn bằng 2 các ngành như sau

  1. Ngành tuyển sinh
 TT              Ngành       Chỉ tiêu  Thời gian đào tạo        Cấp bằng
  1        Tiếng Anh           50    Từ 1,5 đến 2 năm  Cao đẳng chính quy
  2        Tiếng Nhật           40
  3    Tiếng Hàn Quốc           40
  4    Tiếng Trung Quốc           60

 

  1. Đối tượng tuyển sinh

– Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng một chuyên ngành khác

– Sinh viên đang theo học tại các trường Cao đẳng, Đại học, đã kết thúc năm học thứ nhất và có điểm tổng kết từ Khá trở lên

  1. Hình thức tuyển sinh:Xét tuyển, hồ sơ theo mẫu nhà trường
  2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Liên tục tuyển sinh trong năm, khai giảng ngay khi đủ số lượng
  3. Liên hệ:

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Số 1 Ngõ 58 phố Trần Bình, Mai Dịch-Cầu Giấy-Hà Nội

– Điện thoại: 0243.99.13.113

– Website: quoctehanoi.edu.vn

 

 

 

                        HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

 

Tin tức khác

 
Back to top