Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

HANOI INTERNATIONAL COLLEGE

Thời khóa biểu tháng 08 năm 2018

 

 

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 27 tháng 08 đến ngày 31 tháng 08 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 27/08)
Thứ 3
(ngày 28/08)
Thứ 4
(ngày 29/08)
Thứ 5
(ngày 30/08)
Thứ 6
(ngày 31/08)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
Tự học Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
Nghỉ lễ 2/9 Nghỉ lễ 2/9    
2 KTCBMA 4 Sáng Tự học Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Nghỉ lễ 2/9 Nghỉ lễ 2/9    
3 QTKS 5 Sáng Tự học Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Nghỉ lễ 2/9 Nghỉ lễ 2/9    
4 KTCBMA 5 Sáng Tự học Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Nghỉ lễ 2/9 Nghỉ lễ 2/9    
5 HDDL 5 Chiều Tiếng Anh
 speak now
Phòng 803
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Giáo dục thể chất
Nhà đa năng
Nghỉ lễ 2/9 Nghỉ lễ 2/9    
6 KTCBMA 6 Chiều Kỹ thuật trang trí cắt tỉa
Phòng thực hành
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Giáo dục thể chất
Nhà đa năng
Gala chào mừng tân sv 2018 Gala chào mừng tân sv 2018    
7 KT-DL 6 Chiều Tiếng Anh
 speak now
Phòng 803
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Giáo dục thể chất
Nhà đa năng
Gala chào mừng tân sv 2018 Gala chào mừng tân sv 2018    
Ghi chú:                  PHÒNG ĐÀO TẠO
  Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30            
  Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30            
                     
                                Nguyễn Văn Ánh  

 

 

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 20 tháng 08 đến ngày 25 tháng 08 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 20/08)
Thứ 3
(ngày 21/08)
Thứ 4
(ngày 22/08)
Thứ 5
(ngày 23/08)
Thứ 6
(ngày 24/06)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng nghỉ Tự học Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
nghỉ Quan trị cơ sở vật chất & kỹ thuật khách sạn
Phòng 804
   
2 KTCBMA 4 Sáng Tự học Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
   
3 QTKS 5 Sáng Tự học Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
   
4 KTCBMA 5 Sáng Tự học Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
   
5 HDDL 5 Chiều Tiếng Anh
 speak now
Phòng 803
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Giáo dục thể chất
Nhà đa năng
       
6 KTCBMA 6 Chiều Kỹ thuật
 trang trí cắt tỉa
Phòng thực hành
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Giáo dục thể chất
Nhà đa năng
Kỹ thuật
 trang trí cắt tỉa
Phòng thực hành
Kỹ năng mềm
Phòng 803
   
7 KT-DL 6 Chiều Tiếng Anh
 speak now
Phòng 803
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Giáo dục thể chất
Nhà đa năng
Kỹ thuật
 trang trí cắt tỉa
Phòng thực hành
Kỹ năng mềm
Phòng 803
   
Ghi chú:                  PHÒNG ĐÀO TẠO
  Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30              
  Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30              
                     
                                Nguyễn Văn Ánh  

 

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 13 tháng 08 đến ngày 18 tháng 08 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 13/08)
Thứ 3
(ngày 14/08)
Thứ 4
(ngày 15/08)
Thứ 5
(ngày 16/08)
Thứ 6
(ngày 17/06)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng nghỉ Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
  Quan hệ và chăm sóc khách hàng
Phòng 804
Tự học    
2 KTCBMA 4 Sáng tập trung nghe phổ biến kế hoạch
 Phòng 804
Học thực hành Học thực hành Học thực hành Học thực hành    
3 Khóa 5 Chiều tập trung nghe phổ biến kế hoạch
 Phòng 804
Học thực hành Học thực hành Học thực hành Học thực hành    
4 KTCBMA 6 Chiều Kỹ thuật trang trí cắt tỉa
Phòng thực hành
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Giáo dục thể chất
Nhà đa năng
Kỹ thuật trang trí cắt tỉa
Phòng thực hành
Kỹ năng mềm
Phòng 803
   
5 KT-DL 6 Chiều Tiếng Anh
 speak now
Phòng 803
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Giáo dục thể chất
Nhà đa năng
Kỹ thuật trang trí cắt tỉa
Phòng thực hành
Kỹ năng mềm
Phòng 803
   
                     
Ghi chú:                  PHÒNG ĐÀO TẠO
  Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30            
  Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30            
                     
                                Nguyễn Văn Ánh  

 

Tin tức khác

 
Back to top