Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

HANOI INTERNATIONAL COLLEGE

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu tháng 09 năm 2018

Thời khóa biểu tháng 09 năm 2018

Ngày đăng01/09/2018

Cập nhật thời khóa biểu theo từng tuần trong tháng 9 nắm 2018.

Chi tiết Chi tiết
Thời khóa biểu tháng 10 năm 2018

Thời khóa biểu tháng 10 năm 2018

Ngày đăng01/09/2018

Cập nhật thời khóa biểu từng tuần trong tháng 10 năm 2018

Chi tiết Chi tiết
Thời khóa biểu tháng 08 năm 2018

Thời khóa biểu tháng 08 năm 2018

Ngày đăng25/08/2018

Thời khóa biểu tuần 3 tháng 8 năm 2018

Chi tiết Chi tiết
Kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2018

Kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2018

Ngày đăng09/07/2018

Cập nhật kế học thi tốt nghiệp năm 2018

Chi tiết Chi tiết
 
Back to top