Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

HANOI INTERNATIONAL COLLEGE

Thời khóa biểu tháng 4 năm 2019

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 22 tháng 04 đến ngày 27 tháng 04 năm 2019)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 22/04)
Thứ 3
(ngày 23/04)
Thứ 4
(ngày 24/04)
Thứ 5
(ngày 25/04)
Thứ 6
(ngày 26/04)
Thứ 7
(ngày 27/04)
Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập   
2 KTCBMA 4 Sáng Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập   
3 QTKS 5 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Nghiệp vụ lễ tân
(Phòng 804)
Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Quản trị học
(Phòng 802)
   
4 KTCBMA 5 Sáng Xây dựng thực đơn
(Phòng 804)
Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở    
5 HDDL 5 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Văn hóa Việt Nam
(Phòng 806)
Địa lý du lịch Việt Nam
(Phòng 806) 
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam
(Phòng 806)
   
6 KTCBMA 6 Sáng Xây dựng thực đơn
(Phòng 804)
Chế biến bánh và món ăn tráng miệng
(Phòng thực hành)
Tiếng Anh A2
(Phòng 804)
Marketing Du lịch
(Phòng 804)
Thực hành chế biến món ăn
(Phòng thực hành)
   
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Văn hóa Việt Nam
(Phòng 806)
Địa lý du lịch Việt Nam
(Phòng 806) 
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam
(Phòng 806)
   
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Nghiệp vụ lễ tân
(Phòng 804)
Quản trị nguồn nhân lực
(Phòng 804)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Quản trị học
(Phòng 802)
   
9 Tiếng Anh VB2  6 Sáng,
Chiều
          Nghỉ lễ  
                     
Ghi chú:                    PHÒNG ĐÀO TẠO    
  Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30            
  Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30                Hoàng Thu Trang    
                     

 

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 15 tháng 04 đến ngày 20 tháng 04 năm 2019)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 15/04)
Thứ 3
(ngày 16/04)
Thứ 4
(ngày 17/04)
Thứ 5
(ngày 18/04)
Thứ 6
(ngày 19/04)
Thứ 7
(ngày 20/04)
Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Nghỉ lễ Giỗ tổ Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập   
2 KTCBMA 4 Sáng Nghỉ lễ Giỗ tổ Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập   
3 QTKS 5 Sáng Nghỉ lễ Giỗ tổ Nghiệp vụ lễ tân
(Phòng 804)
Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Quản trị học
(Phòng 802)
   
4 KTCBMA 5 Sáng Nghỉ lễ Giỗ tổ Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở    
5 HDDL 5 Sáng Nghỉ lễ Giỗ tổ Văn hóa Việt Nam
(Phòng 806)
Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam
(Phòng 806)
   
6 KTCBMA 6 Sáng Nghỉ lễ Giỗ tổ Chế biến bánh và món ăn tráng miệng
(Phòng thực hành)
Tiếng Anh A2
(Phòng 804)
Marketing Du lịch
(Phòng 804)
Thực hành chế biến món ăn
(Phòng thực hành)
   
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Nghỉ lễ Giỗ tổ Văn hóa Việt Nam
(Phòng 806)
Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam
(Phòng 806)
   
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Nghỉ lễ Giỗ tổ Nghiệp vụ lễ tân
(Phòng 804)
Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Quản trị học
(Phòng 802)
   
9 Tiếng Anh VB2  6 Sáng,
Chiều
          Ngữ pháp 2  
                      PHÒNG ĐÀO TẠO    
Ghi chú:               
  Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30        
  Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30                Hoàng Thu Trang    
                     

 

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 08 tháng 04 đến ngày 13 tháng 04 năm 2019)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 08/04)
Thứ 3
(ngày 09/04)
Thứ 4
(ngày 10/04)
Thứ 5
(ngày 11/04)
Thứ 6
(ngày 12/04)
Thứ 7
(ngày 13/04)
Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập   
2 KTCBMA 4 Sáng Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập   
3 QTKS 5 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Kế toán du lịch - khách sạn (Phòng 802) Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Quản trị học
(Phòng 802)
   
4 KTCBMA 5 Sáng Xây dựng thực đơn
(Phòng 804)
Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở    
5 HDDL 5 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Văn hóa Việt Nam
(Phòng 806)
Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam
(Phòng 806)
   
6 KTCBMA 6 Sáng Xây dựng thực đơn
(Phòng 804)
Chế biến bánh và món ăn tráng miệng
(Phòng thực hành)
Tiếng Anh A2
(Phòng 804)
Marketing Du lịch
(Phòng 804)
Thực hành chế biến món ăn
(Phòng thực hành)
   
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Văn hóa Việt Nam
(Phòng 806)
Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam
(Phòng 806)
   
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Kế toán du lịch - khách sạn (Phòng 804) Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Quản trị học
(Phòng 802)
   
9 Tiếng Anh VB2  6 Sáng,
Chiều
          Ngữ pháp 2  
                     
Ghi chú:                    PHÒNG ĐÀO TẠO    
  Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30            
  Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30                Hoàng Thu Trang    
                     

 

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 01 tháng 04 đến ngày 06 tháng 04 năm 2019)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 01/04)
Thứ 3
(ngày 02/04)
Thứ 4
(ngày 03/04)
Thứ 5
(ngày 04/04)
Thứ 6
(ngày 05/04)
Thứ 7
(ngày 06/04)
Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập   
2 KTCBMA 4 Sáng Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập   
3 QTKS 5 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Kế toán du lịch - khách sạn (Phòng 802) Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Quản trị học
(Phòng 802)
   
4 KTCBMA 5 Sáng Xây dựng thực đơn
(Phòng 804)
Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở    
5 HDDL 5 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Văn hóa Việt Nam
(Phòng 806)
Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam
(Phòng 806)
   
6 KTCBMA 6 Sáng Xây dựng thực đơn
(Phòng 804)
Chế biến bánh và món ăn tráng miệng
(Phòng thực hành)
Tiếng Anh A2
(Phòng 804)
Thực hành chế biến món ăn
(Phòng thực hành)
Thực hành chế biến món ăn
(Phòng thực hành)
   
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Văn hóa Việt Nam
(Phòng 806)
Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam
(Phòng 806)
   
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Kế toán du lịch - khách sạn (Phòng 804) Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Quản trị học
(Phòng 802)
   
9 Tiếng Anh VB2  6 Sáng,
Chiều
          Ngữ pháp 2  
                     
Ghi chú:                    PHÒNG ĐÀO TẠO    
  Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30            
  Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30                Hoàng Thu Trang    
                     

 

Tin tức khác

 
Back to top