Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

HANOI INTERNATIONAL COLLEGE

Thời khóa biểu tháng 3 năm 2019

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 25 tháng 03 đến ngày 30 tháng 03 năm 2019)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 25/03)
Thứ 3
(ngày 26/03)
Thứ 4
(ngày 27/03)
Thứ 5
(ngày 28/03)
Thứ 6
(ngày 29/03)
Thứ 7
(ngày 30/03)
Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Thực tập  Hội thao 26/3 Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập   
2 KTCBMA 4 Sáng Thực tập  Hội thao 26/3 Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập   
3 QTKS 5 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Hội thao 26/3 Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Quản trị học
(Phòng 802)
   
4 KTCBMA 5 Sáng Xây dựng thực đơn
(Phòng 804)
Hội thao 26/3 Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở    
5 HDDL 5 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Hội thao 26/3 Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam
(Phòng 806)
   
6 KTCBMA 6 Sáng Xây dựng thực đơn
(Phòng 804)
Hội thao 26/3 Tiếng Anh A2
(Phòng 804)
Văn hóa ẩm thực
(Phòng 804)
Pháp luật
(Phòng 804)
   
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Hội thao 26/3 Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam
(Phòng 806)
   
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Hội thao 26/3 Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Quản trị học
(Phòng 802)
   
9 Tiếng Anh VB2  6 Sáng,
Chiều
  Hội thao 26/3       Ngữ pháp 2  
                     
Ghi chú:                    PHÒNG ĐÀO TẠO    
  Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30            
  Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30                Hoàng Thu Trang    
                     
THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 18 tháng 03 đến ngày 23 tháng 03 năm 2019)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 18/03)
Thứ 3
(ngày 19/03)
Thứ 4
(ngày 20/03)
Thứ 5
(ngày 21/02)
Thứ 6
(ngày 22/03)
Thứ 7
(ngày 23/03)
Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập   
2 KTCBMA 4 Sáng Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập   
3 QTKS 5 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Kế toán du lịch - khách sạn (Phòng 802) Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Quản trị học
(Phòng 802)
   
4 KTCBMA 5 Sáng Xây dựng thực đơn
(Phòng 804)
Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở    
5 HDDL 5 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Văn hóa Việt Nam
(Phòng 806)
Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam
(Phòng 806)
   
6 KTCBMA 6 Sáng Xây dựng thực đơn
(Phòng 804)
Chế biến bánh và món ăn tráng miệng
(Phòng thực hành)
Tiếng Anh A2
(Phòng 804)
Văn hóa ẩm thực
(Phòng 804)
Pháp luật
(Phòng 804)
   
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Văn hóa Việt Nam
(Phòng 806)
Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam
(Phòng 806)
   
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Kế toán du lịch - khách sạn (Phòng 802) Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Quản trị học
(Phòng 802)
   
9 Tiếng Anh VB2  6 Sáng,
Chiều
          Ngữ pháp 1  
                     
Ghi chú:                    PHÒNG ĐÀO TẠO    
  Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30            
  Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30                Hoàng Thu Trang    
                     
THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 11 tháng 03 đến ngày 16 tháng 03 năm 2019)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 11/03)
Thứ 3
(ngày 12/03)
Thứ 4
(ngày 13/03)
Thứ 5
(ngày 14/02)
Thứ 6
(ngày 15/03)
Thứ 7
(ngày 16/03)
Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập   
2 KTCBMA 4 Sáng Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập   
3 QTKS 5 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Kế toán du lịch - khách sạn (Phòng 802) Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Quản trị học
(Phòng 802)
   
4 KTCBMA 5 Sáng Xây dựng thực đơn
(Phòng 804)
Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở    
5 HDDL 5 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Văn hóa Việt Nam
(Phòng 806)
Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam
(Phòng 806)
   
6 KTCBMA 6 Sáng Xây dựng thực đơn
(Phòng 804)
Chế biến bánh và món ăn tráng miệng
(Phòng thực hành)
Tiếng Anh A2
(Phòng 804)
Văn hóa ẩm thực
(Phòng 804)
Pháp luật
(Phòng 804)
   
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Văn hóa Việt Nam
(Phòng 806)
Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam
(Phòng 806)
   
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Kế toán du lịch - khách sạn (Phòng 802) Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Quản trị học
(Phòng 802)
   
9 Tiếng Anh VB2  6 Sáng,
Chiều
          Ngữ pháp 1  
                     
Ghi chú:                    PHÒNG ĐÀO TẠO    
  Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30            
  Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30                Hoàng Thu Trang    
                     
THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 9 tháng 03 năm 2019)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 04/03)
Thứ 3
(ngày 05/03)
Thứ 4
(ngày 06/03)
Thứ 5
(ngày 07/02)
Thứ 6
(ngày 08/03)
Thứ 7
(ngày 09/03)
Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập   
2 KTCBMA 4 Sáng Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập  Thực tập   
3 QTKS 5 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Kế toán du lịch - khách sạn (Phòng 802) Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Nghỉ lễ    
4 KTCBMA 5 Sáng Xây dựng thực đơn
(Phòng 804)
Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở Thực tập tại cơ sở  
5 HDDL 5 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Văn hóa Việt Nam
(Phòng 806)
Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Nghỉ lễ    
6 KTCBMA 6 Sáng Xây dựng thực đơn
(Phòng 804)
Chế biến bánh và món ăn tráng miệng
(Phòng thực hành)
Tiếng Anh A2
(Phòng 804)
Văn hóa ẩm thực
(Phòng 804)
Nghỉ lễ    
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Văn hóa Việt Nam
(Phòng 806)
Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Nghỉ lễ    
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Nghiệp vụ thanh toán
(Phòng 806)
Kế toán du lịch - khách sạn (Phòng 802) Marketing du lịch
(Phòng 806)
Tiếng Anh A2
(Phòng 806)
Nghỉ lễ    
9 Tiếng Anh VB2  6 Sáng,
Chiều
          Ngữ pháp 1  
                     
Ghi chú:                    PHÒNG ĐÀO TẠO    
  Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30            
  Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30                Hoàng Thu Trang    
                     

 

Tin tức khác

 
Back to top