Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

HANOI INTERNATIONAL COLLEGE

Thời khóa biểu tháng 2 năm 2019

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 25 tháng 02 đến ngày 02 tháng 03 năm 2019)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 25/02)
Thứ 3
(ngày 26/02)
Thứ 4
(ngày 27/02)
Thứ 5
(ngày 28/02)
Thứ 6
(ngày 01/03)
Thứ 7
(ngày 02/03)
Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Nghỉ tết Nghỉ tết Nghỉ tết Tập trung
Phòng 804
Thực tập  Thực tập   
2 KTCBMA 4 Sáng Nghỉ tết Nghỉ tết Nghỉ tết Tập trung
Phòng 804
Thực tập  Thực tập   
3 QTKS 5 Sáng Kế toán du lịch -
khách sạn
Phòng 804
Nghiệp vụ thanh toán
Phòng 806
Marketing du lịch
Phòng 806
Tiếng Anh A2
Phòng 806
Quản trị học
Phòng 804
   
4 KTCBMA 5 Sáng Xây dựng thực đơn
Phòng 802
Chế biến bánh và món ăn tráng miệng Tiếng Anh A2
Phòng 802
Văn hóa ẩm thực
Phòng 802
Pháp luật
Phòng 802
   
5 HDDL 5 Sáng Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam
Phòng 806
Nghiệp vụ thanh toán
Phòng 806
Marketing du lịch
Phòng 806
Tiếng Anh A2
Phòng 806
Văn hóa Việt Nam
Phòng 806
   
6 KTCBMA 6 Sáng Xây dựng thực đơn
Phòng 802
Chế biến bánh và món ăn tráng miệng Tiếng Anh A2
Phòng 802
Văn hóa ẩm thực
Phòng 802
Pháp luật
Phòng 802
   
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam
Phòng 806
Nghiệp vụ thanh toán
Phòng 806
Marketing du lịch
Phòng 806
Tiếng Anh A2
Phòng 806
Văn hóa Việt Nam
Phòng 806
   
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Kế toán du lịch -
khách sạn
Phòng 804
Nghiệp vụ thanh toán
Phòng 806
Marketing du lịch
Phòng 806
Tiếng Anh A2
Phòng 806
Quản trị học
Phòng 804
   
9 Tiếng Anh VB2  6 Sáng,
Chiều
          Ngữ pháp 1
Phòng 806
 
                     
Ghi chú:                    PHÒNG ĐÀO TẠO    
  Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30            
  Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30                Hoàng Thu Trang    
                     

 

Tin tức khác

 
Back to top