Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

HANOI INTERNATIONAL COLLEGE

Thời khóa biểu tháng 1 năm 2020

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 03 tháng 01 năm 2020)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 30/12)
Thứ 3
(ngày 31/12)
Thứ 4
(ngày 01/01)
Thứ 5
(ngày 02/01)
Thứ 6
(ngày 03/01)
Ghi chú
Lớp Khóa
1 HDDL 5 K17 Sáng   Nghiệp vụ lưu trú
(Phòng TH Khách sạn)
Nghỉ Tết dương lịch Địa lý Du lịch Thế giới
(Phòng A202)
   
2 QTKS 6 K18 Sáng Nghiệp vụ bar
(Phòng TH Nhà hàng)
Nghiệp vụ lưu trú
(Phòng TH Khách sạn)
Nghỉ Tết dương lịch Nghiệp vụ bar
(Phòng TH Nhà hàng)
   
3 KTCBMA 6 K18 Sáng Thực tập cơ sở Thực tập cơ sở Thực tập cơ sở Thực tập cơ sở Thực tập cơ sở  
4 HDDL 6 K18 Sáng   Nghiệp vụ lưu trú
(Phòng TH Khách sạn)
Nghỉ Tết dương lịch Địa lý Du lịch Thế giới
(Phòng A202)
   
5 AQTKS01 K19 Chiều Quản lý chất lượng
(Phòng Hội trường T1)
Văn hóa ẩm thực
(Phòng Hội trường T1)
Nghỉ Tết dương lịch Văn hóa ẩm thực
(Phòng Hội trường T1)
Quản lý chất lượng
(Phòng Hội trường T1)
 
6 ACBMA01 K19 Chiều Quản lý chất lượng
(Phòng Hội trường T1)
Văn hóa ẩm thực
(Phòng Hội trường T1)
Nghỉ Tết dương lịch Văn hóa ẩm thực
(Phòng Hội trường T1)
Quản lý chất lượng
(Phòng Hội trường T1)
 
7 AHDDL01 K19 Chiều Quản lý chất lượng
(Phòng Hội trường T1)
Văn hóa ẩm thực
(Phòng Hội trường T1)
Nghỉ Tết dương lịch Văn hóa ẩm thực
(Phòng Hội trường T1)
Quản lý chất lượng
(Phòng Hội trường T1)
 
8 ANNA01 K19 Sáng Nghe nói
(Phòng A203)
Đọc viết
(Phòng A203)
Nghỉ Tết dương lịch Nghe nói
(Phòng A203)
Đọc viết
(Phòng A203)
 
9 ANNTQ01 K19 Chiều Tiếng Trung Viết 2
(Phòng A201)
Tiếng Trung Cơ bản 2
(Phòng A202)
Nghỉ Tết dương lịch Tiếng Trung Nói 2
(Phòng A202)
Tiếng Trung Cơ bản 2
(Phòng A201)
 
10 ANNTQ02 K19 Chiều Tiếng Trung Cơ bản 2
(Phòng A202)
Tiếng Trung Viết 2
(Phòng A201)
Nghỉ Tết dương lịch Tiếng Trung Nghe 1
(Phòng A201)
Tiếng Trung Cơ bản 2
(Phòng A202)
 
11 ANNHQ01 K19 Chiều Tiếng Hàn Quốc
Đọc viết 2
(Phòng A203)
Tiếng Hàn Quốc
Nghe nói 2
(Phòng A203)
Nghỉ Tết dương lịch Tiếng Hàn Quốc
Nghe nói 2
(Phòng A203)
Tiếng Hàn Quốc
Đọc viết 2
(Phòng A203)
 
12 ANNNB01 K19 Chiều Tiếng Nhật Bản
Ngữ pháp 2
(Phòng A204)
Tiếng Nhật Bản
Đọc viết 2
(Phòng A204)
Nghỉ Tết dương lịch Tiếng Nhật Bản
Đọc viết 2
(Phòng A204)
Tiếng Nhật Bản
Nghe nói 2
(Phòng A204)
 
13 ACNOTO01 K19 Sáng Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng
(Phòng A303)
Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng
(Phòng A303)
Nghỉ Tết dương lịch Vẽ kĩ thuật
(Phòng A303)
Vẽ kĩ thuật
(Phòng A303)
 
14 ADD01 K19 Sáng Giải phẫu và sinh lí
(Phòng A302)
  Nghỉ Tết dương lịch      
Chiều   Giải phẫu và sinh lí
(Phòng A302)
Nghỉ Tết dương lịch Hóa sinh
(Phòng A302)
   
Ghi chú:               
  Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h45            
  Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h15          
                   

 

 
Back to top