Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

HANOI INTERNATIONAL COLLEGE

Thời khóa biểu tháng 1 năm 2019

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 21 tháng 01 đến ngày 26 tháng 01 năm 2019)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 21/01)
Thứ 3
(ngày 22/01)
Thứ 4
(ngày 23/01)
Thứ 5
(ngày 24/01)
Thứ 6
(ngày 25/01)
Thứ 7
(ngày 26/01)
Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng THI Quản trị CSVC và KTKS
Phòng 804
Nghỉ ôn thi THI Quản trị Tài chính doanh nghiệp DL - KS
Phòng 804
THI Tiếng Anh chuyên ngành
Phòng 804
THI An ninh -
 An toàn trong khách sạn
Phòng 804
THI Quản trị
nguồn nhân lực
Phòng 804
 
2 KTCBMA 4 Sáng Thực hành Chế biến bánh và món ăn tráng miệng
Phòng thực hành
Thực hành Chế biến bánh và món ăn tráng miệng
Phòng thực hành
THI Thực hành Chế biến bánh và món tráng miệng
Phòng thực hành
THI Tiếng Anh chuyên ngành
Phòng 804
Nghỉ tết Nghỉ tết  
3 QTKS 5 Sáng Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi THI Quản trị Tài chính doanh nghiệp DL - KS
Phòng 804
THI Tiếng Anh chuyên ngành
Phòng 804
Nghỉ ôn thi THI Quản trị
nguồn nhân lực
Phòng 804
 
4 KTCBMA 5 Sáng Thực hành Chế biến bánh và món ăn tráng miệng
Phòng thực hành
Thực hành Chế biến bánh và món ăn tráng miệng
Phòng thực hành
THI Thực hành Chế biến bánh và món tráng miệng
Phòng thực hành
THI Tiếng Anh chuyên ngành
Phòng 804
Nghỉ tết Nghỉ tết  
5 HDDL 5 Sáng Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi THI Tiếng Anh chuyên ngành
Phòng 804
Nghỉ tết Nghỉ tết  
6 KTCBMA 6 Chiều THI Chính trị
Phòng 806
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi THI Tiếng Anh A1
Phòng 804
Nghỉ tết  
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Chiều Nghỉ ôn thi THI Văn hóa ẩm thực
Phòng 806
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi THI Pháp luật
Phòng 804
Nghỉ tết  
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Chiều Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi THI Văn hóa ẩm thực Phòng 804 THI Pháp luật
Phòng 804
Nghỉ tết Nghỉ tết  
9 Tiếng Anh VB2  6 Sáng,
Chiều
          Nghỉ tết  
                     
Ghi chú:                    PHÒNG ĐÀO TẠO    
  Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30            
  Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30                Hoàng Thu Trang    
                     

 

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 14 tháng 01 đến ngày 19 tháng 01 năm 2019)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 14/01)
Thứ 3
(ngày 15/01)
Thứ 4
(ngày 16/01)
Thứ 5
(ngày 17/01)
Thứ 6
(ngày 18/01)
Thứ 7
(ngày 19/01)
Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Thực hành chế biến món ăn
Phòng thực hành
Ngoại ngữ 2
 tiếng Pháp
Phòng 804
Thiết kế nội thất trong khách sạn
Phòng 804
THI Nghiệp vụ Lễ tân 2
Phòng 804
THI Giáo dục quốc phòng
Phòng 804
Quản trị nguồn nhân lực Phòng 804  
2 KTCBMA 4 Sáng Nghỉ ôn thi Thực hành Chế biến bánh và món ăn tráng miệng
Phòng thực hành
THI Hạch toán định mức
Phòng 802
Nghỉ ôn thi THI Giáo dục quốc phòng
Phòng 804
Nghỉ ôn thi  
3 QTKS 5 Sáng Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi THI Giáo dục quốc phòng
Phòng 804
Nghỉ ôn thi  
4 KTCBMA 5 Sáng Nghỉ ôn thi Thực hành Chế biến bánh và món ăn tráng miệng
Phòng thực hành
THI Hạch toán định mức
Phòng 802
Nghỉ ôn thi THI Giáo dục quốc phòng
Phòng 804
Nghỉ ôn thi  
5 HDDL 5 Sáng Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi THI Giáo dục quốc phòng
Phòng 804
Nghỉ ôn thi  
6 KTCBMA 6 Chiều Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi THI Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 804
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi  
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Chiều THI Chính trị
Phòng 806
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi THI Tiếng Anh A1
Phòng 804
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi  
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Chiều Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi THI Chính trị
Phòng 804
Nghỉ ôn thi THI Tiếng Anh A1
Phòng 804
Nghỉ ôn thi  
9 Tiếng Anh VB2  6 Sáng,
Chiều
             
                     
Ghi chú:                    PHÒNG ĐÀO TẠO    
  Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30            
  Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30                Hoàng Thu Trang    
                     

 

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 07 tháng 01 đến ngày 12 tháng 01 năm 2019)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 07/01)
Thứ 3
(ngày 08/01)
Thứ 4
(ngày 09/01)
Thứ 5
(ngày 10/01)
Thứ 6
(ngày 11/01)
Thứ 7
(ngày 12/01)
Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Thực hành
 chế biến món ăn
Phòng thực hành
Quản trị nguồn nhân lực Phòng 804 Ngôn ngữ 2
 - tiếng Pháp
Phòng 804
An ninh - an toàn trong khách sạn
Phòng 804
THI Quan hệ chăm sóc khách hàng
Phòng 804
Thiết kế
nội thất khách sạn
Phòng 804
 
2 KTCBMA 4 Sáng Nghỉ ôn thi Thực hành chế biến bánh và món tráng miệng
Phòng thực hành
THI Thực hành pha chế đồ uống + trang trí cắm hoa
Phòng thực hành
THI Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng thực hành
Thực hành chế biến bánh và món tráng miệng
Phòng thực hành
Thực hành chế biến bánh và món tráng miệng
Phòng thực hành
 
3 QTKS 5 Sáng Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi THI Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng thực hành
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi  
4 KTCBMA 5 Sáng   Thực hành chế biến bánh và món tráng miệng
Phòng thực hành
THI Thực hành pha chế đồ uống
Phòng thực hành
THI Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng thực hành
Thực hành chế biến bánh và món tráng miệng
Phòng thực hành
Thực hành chế biến bánh và món tráng miệng
Phòng thực hành
 
5 HDDL 5 Sáng Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi  
6 KTCBMA 6 Chiều Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi THI Tổng quan Du lịch  Khách sạn
Phòng 804
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi  
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Chiều THI Tổng quan Du lịch & Khách sạn
Phòng 804
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi THI Tâm lý &
 Kỹ năng giao tiếp

Phòng 804
Nghỉ ôn thi  
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Chiều Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi THI Tổng quan Du lịch & Khách sạn
Phòng 804
Nghỉ ôn thi THI Tâm lý &
Kỹ năng giao tiếp

Phòng 804
Nghỉ ôn thi  
9 Tiếng Anh VB2  6 Sáng,
Chiều
             
                     
Ghi chú:                    PHÒNG ĐÀO TẠO    
  Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30            
  Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30                Hoàng Thu Trang    
                     

 

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 04 tháng 01 năm 2019)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 31/12)
Thứ 3
(ngày 01/01)
Thứ 4
(ngày 02/01)
Thứ 5
(ngày 03/01)
Thứ 6
(ngày 04/01)
Thứ 7
(ngày 05/01)
Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Nghỉ Tết dương lịch Nghỉ Tết dương lịch Ngôn ngữ 2 - tiếng Pháp
Phòng 804
An ninh - an toàn trong khách sạn
Phòng 804
Thực hành chế biến món ăn (Thực hành cắt tỉa)
Phòng 804
Thiết kế nội thất khách sạn
Phòng 804
 
2 KTCBMA 4 Sáng Nghỉ Tết dương lịch Nghỉ Tết dương lịch Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi    
3 QTKS 5 Sáng Nghỉ Tết dương lịch Nghỉ Tết dương lịch Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi    
4 KTCBMA 5 Sáng Nghỉ Tết dương lịch Nghỉ Tết dương lịch Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi    
5 HDDL 5 Sáng Nghỉ Tết dương lịch Nghỉ Tết dương lịch Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi    
6 KTCBMA 6 Chiều Nghỉ Tết dương lịch Nghỉ Tết dương lịch Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi    
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Nghỉ Tết dương lịch Nghỉ Tết dương lịch Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi    
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Nghỉ Tết dương lịch Nghỉ Tết dương lịch Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi    
9 Tiếng Anh VB2  6 Sáng,
Chiều
             
                     
Ghi chú:                    PHÒNG ĐÀO TẠO    
  Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30            
  Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30                Hoàng Thu Trang    
                     
                     

 

 
Back to top