Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

HANOI INTERNATIONAL COLLEGE

Thời khóa biểu học đầu khóa áp dụng cho tân sinh viên 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI      
         PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO      
                 
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP ĐẦU KHÓA ĐỢT 1 NĂM HỌC 2019-2020
(Áp dụng từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 8 năm 2019)
                 
Tuần Thứ Ngày Lớp Thời gian Nội dung Phòng học Ghi chú
III 2 19/8 HIC2019A1 13h15-17h15 Giáo dục chính trị 202    
HIC2019B1 13h15-17h15 Giáo dục chính trị 203    
HIC2019C1 13h15-17h15 Giáo dục chính trị   Hội trường  
3 20/8 HIC2019A1 13h15-17h15 Tiếng Anh 202    
HIC2019B1 13h15-17h15 Giáo dục chính trị 203    
HIC2019C1 13h15-17h15 Tiếng Anh   Hội trường  
4 21/8 HIC2019A1 13h15-17h15 Giáo dục chính trị 202    
HIC2019B1 13h15-17h15 Tiếng Anh 203    
HIC2019C1 13h15-17h15 Giáo dục chính trị   Hội trường  
5 22/8 HIC2019A1 13h15-17h15 Giáo dục chính trị 202    
HIC2019B1 13h15-17h15 Tiếng Anh 203    
HIC2019C1 13h15-17h15 Tiếng Anh   Hội trường  
6 23/8 HIC2019A1 13h15-17h15 Tiếng Anh 202    
HIC2019B1 13h15-17h15 Giáo dục chính trị 203    
HIC2019C1 13h15-17h15 Giáo dục chính trị   Hội trường  
IV 2 26/8 HIC2019A1 13h15-17h15 Giáo dục chính trị 202    
HIC2019B1 13h15-17h15 Giáo dục chính trị 203    
HIC2019C1 13h15-17h15 Giáo dục chính trị   Hội trường  
3 27/8 HIC2019A1 13h15-17h15 Tiếng Anh 202    
HIC2019B1 13h15-17h15 Giáo dục chính trị 203    
HIC2019C1 13h15-17h15 Tiếng Anh   Hội trường  
4 28/8 HIC2019A1 13h15-17h15 Giáo dục chính trị 202    
HIC2019B1 13h15-17h15 Tiếng Anh 203    
HIC2019C1 13h15-17h15 Giáo dục chính trị   Hội trường  
5 29/8 HIC2019A1 13h15-17h15 Giáo dục chính trị 202    
HIC2019B1 13h15-17h15 Tiếng Anh 203    
HIC2019C1 13h15-17h15 Tiếng Anh   Hội trường  
6 30/8 HIC2019A1 13h15-17h15 Tiếng Anh 202    
HIC2019B1 13h15-17h15 Giáo dục chính trị 203    
HIC2019C1 13h15-17h15 Giáo dục chính trị   Hội trường  
Ghi chú:  Lịch học buổi sáng bắt đầu từ 7h45 đến 11h45, buổi chiều từ 13h15 đến 17h15      
Lớp HIC2019A1: Tiếng Trung, Tiếng Anh
Lớp HIC2019B1: Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Dược, Điều dưỡng
Lớp HIC2019C1: Công nghệ ô tô, HDDL, KTCBMA, QTKS, KTDN
                                                                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG KT. HIỆU TRƯỞNG  
                                                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG    
                 
                 
                 
                 
                                                                                                                    Ths. Nguyễn Văn Ánh    
                 

 

Tin tức khác

 
Back to top