Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

HANOI INTERNATIONAL COLLEGE

Tầm nhìn

Đến năm 2020: Trở thành Trường Cao đẳng kiểu mẫu,cung cấp lao động có tay nghề cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Là nơi đào tạo bồi dưỡng cho thế hệ trẻ thành công trên con đường lập nghiệp với phương châm: “Học chuyên tâm, Làm chuyên nghiệp, Sự nghiệp bền vững, Tương lai sáng ngời”.

 

 

 

 
Back to top