Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

HANOI INTERNATIONAL COLLEGE

Sứ mệnh

Đào tạo chính quy các trình độ Cao đẳng, Trung cấp, sơ cấp, liên thông giữa các cấp trình độ; đa ngành, đa lĩnh vực; theo hướng kết nối và hợp tác trong đào tạo với thực tế việc làm, đáp ứng tốt hơn đòi hỏi của thị trường lao động; Đầu mối triển khai ứng dụng thành công kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

 

 
Back to top