Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

HANOI INTERNATIONAL COLLEGE

Cơ cấu tổ chức

      Cơ sở Hà Đông được thành lập trên cơ sở của việc sáp nhập trường trung cấp kỹ thuật y Dược Hà Nội (KTYD) vào trường CĐ Quốc tế Hà Nội theo quyết định của Tổng cục dạy nghề - Bộ lao động Thương binh và xã Hội.

      Trên cơ sở quy chế tổ chức và hoạt động của trường HIC và định hướng tổ chức hoạt động của cơ sở, chức năng nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn, cơ sở Hà Đông được xây dựng như một phân hiệu của Trường, cụ thể như sau:

 

 
Back to top