Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

HANOI INTERNATIONAL COLLEGE

Giới thiệu

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Xây dựng và phát triển Trường cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo hướng hiện đại, theo chuẩn quốc gia và đáp ứng các tiêu chuẩn đào tạo quốc tế, thực hiện đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và đào tạo liên...

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội có 20 khoa với hơn 30 hướng chuyên sâu.

Thông điệp hiệu trưởng

Thông điệp hiệu trưởng

Trường Cao Đẳng Quốc tế Hà Nội có cơ sở với đội ngũ cán bộ Quản lý và Giảng viên trình độ cao, giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, và một chương trình đào tạo hướng tới các chuẩn mực Quốc tế.

 
Back to top