Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

HANOI INTERNATIONAL COLLEGE

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội có 20 khoa với hơn 30 hướng chuyên sâu.

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên chính

 
Back to top