Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

HANOI INTERNATIONAL COLLEGE

Đoàn thể

Giới thiệu về đoàn TNCS HCM Trường Cao đẳng quốc tế Hà Nội

Giới thiệu về đoàn TNCS HCM Trường Cao đẳng quốc tế Hà Nội

Ngày đăng06/12/2018

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội luôn là một trong các trường có phong trào sinh viên sôi nổi, thiết thực, hiệu quả nhất của Quận Đoàn Nam Từ Liêm

Chi tiết Chi tiết
 
Back to top