Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

HANOI INTERNATIONAL COLLEGE

Quy chế công tác sinh viên

Nội quy học sinh, sinh viên

Nội quy học sinh, sinh viên

Ngày đăng09/02/2018

Trước khi bắt đầu tiết học thứ nhất của buổi học, HSSV phải có mặt tại lớp trước 5 phút và xưởng thực hành  trước 10 phút để đón giáo viên và chuẩn bị các dụng cụ học tập. Khi giáo viên vào cũng...

Chi tiết Chi tiết
HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC KỶ LUẬT SINH VIÊN

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC KỶ LUẬT SINH VIÊN

Ngày đăng09/02/2018

Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, người học của cơ sở giáo dục đại học và người khác.

Chi tiết Chi tiết
NHỮNG CHÍNH SÁCH NỔI BẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 1/2018

NHỮNG CHÍNH SÁCH NỔI BẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 1/2018

Ngày đăng09/02/2018

Từ ngày 20/1, Nghị định 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ chính thức có hiệu lực.

Chi tiết Chi tiết
 
Back to top